• Realitzem abalisaments de les platges.
  • Lloguer d'embarcacions per:
    • La realització de la batimetria.
    • treballs arqueològics.
    • reflotaments.
    • etc …